Учители

Над 350 учители и директори ще участват във форум за качеството на учебното съдържание

Над 350 учители и директори от цялата страна са се регистрирали за участие във Втората международна конференция на тема „Създаване на качествено учебно съдържание в условията на новия Закон за предучилищното и училищното образование“.

Тя ще се проведе в сряда, 9 ноември 2016 г., в хотел „Рамада“, гр. София. Главни организатори на събитието са издателствата „Анубис”, „Булвест 2000”, РААБЕ и „Клет България“ в партньорство със Синдиката на българските учители, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружението на директорите в средното образование в Република България.

Програмата на конференцията се състои от три панела със следните теми: Логика и предизвикателство на новите държавни образователни стандарти и учебни програми – предучилищно, начално, прогимназиално и гимназиално образование; Методика на смесеното преподаване чрез печатни и електронни ресурси; Създаване на качествено учебно съдържание, съобразено с възрастовите особености на децата.

Лектори в трите панела на конференцията ще са експерти от Министерство на образованието и науката, Центъра за контрол и оценка на качеството в училищното образование, представители на висшите учебни заведения в България, редактори, учители, както и международни участници от Сърбия и Словения.

За повече информация и програма:www.anubis.bgи www.bulvest.com