Ученици

Над 35 000 ученици ще посетят около 400 неделни български училища в чужбина

През следващата учебна година над 35 000 ученици ще посетят около 400 български неделни училища в чужбина.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, която се провежда в Народното събрание и е с тема „Българският език – духовен мост за национално единение“.

„Училищната мрежа се случи благодарение на всички вас – ръководителите и учителите в училищата“, добави образователният министър. По думите му именно ръководителите и учителите са създали тези училища, а държавната подкрепа е „щипката“, която е допринесла за това днес да има толкова голяма училищна мрежа, разпростираща се на 6 континента в близо 60 държави.

Министърът на образованието припомни, че преди 10 години българските неделни училища в чужбина са били около 50, а броят на учениците в тях – малко над 3 000. Той изтъкна, че съществена крачка в развитието на образованието зад граница е било подобряването на Постановление 334 на Министерския съвет, което институционализирало държавната подкрепа и е създало устойчивост на финансиране на неделните училища. Освен това и законът на предучилищното и училищното образование подпомогнал допълнително за институционализирането на тези училища. По този начин неделните училища са били регламентирани като част от българската образователна система.

Съществена крачка е направена и с Постановление на МС номер 90, което дава възможност да се командироват учители, отчете Красимир Вълчев. Според него много училища днес могат да разчитат едва на един или двама учители и един ден може да се стигне до там, че на много места може да има деца, но да няма учители. Освен това въвеждането на дистанционното обучение в двете му форми дава възможност да бъдат обхванати повече хора. Въвежда се и допълнително финансиране на дейности по интереси.

Източник: novini.bg