Ученици

Над 314 хил. ученици участват в извънкласни дейности

През настоящата учебна година над 314 000 ученици от I до XII клас са ангажирани с допълнителни занимания по най-големия проект на Министерството на образованието и науката „Твоят час“, съобщиха от пресцентъра на министерството. В него участват 2 189 училища. Повече от 242 000 ученици са участващите в извънкласни дейности за занимания по интереси, а около 100 000 са тези, които посещават групите за преодоляване на обучителни затруднения.

Най-желаните занимания от учениците са в областите „изкуства и култура“, „спорт“, „наука, техника и технологии“, „техника и технологии“, „програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене“ и „гражданско образование“. Извънкласните дейности се провеждат от 24 178 ръководители, които получават по 12 лв. на час за допълнителните дейности. Планираните часове за работа на групите за обучителни затруднения за учебната година са над 918 000 часа, а тези за занимания по интереси – повече от 1 милион часа.

Проектът „Твоят час“ е сред най-популярните имена в интернет пространството на България, твърдят от просветното ведомство. В електронната платформа, разработена за проекта, има близо 300 000 уникални регистрации, разгледани са над 40 милиона различни страници при 2.5 милиона влизания, посочват от там. „Твоят час“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

Училищата, които се включиха в програмата, получиха средно по 24 хил. лв. за допълнителните обучения и кръжоци. Общият бюджет е над 140 млн. лв., а продължителността му – 29 месеца.

Източник: dnevnik.bg