Ученици

Над 30% от работодателите недоволни от младите висшисти

Всеки трети бизнесмен намира незадоволително нивото на подготовка на младите висшисти, които наема на работа. Негативните оценки за качеството на висшето образование у нас остават без промяна през последните 7 години, показва анкета на БТПП.

И през 2008 г., и сега делът на фирмите, които са недоволни от знанията на новопостъпващите на работа студенти, е 67-68%.

Само 13% от предприемачите са доволни от нивото на висшето образование у нас.