Институции Мнения Ученици

Над 3 отсъствия в училище за месец – без надбавки година?

Когато в рамките на месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, както и отсъствия от пет учебни часа за ученик, за които няма уважителни причини, семейството на тези деца ще се лишава от месечни детски надбавки за срок от една година.

Тези предложения на ГЕРБ за промени в Закона за социалното подпомагане и в Закона за семейните помощи за деца бяха одобрени на първо четене от парламентарната социална комисия.

Помощта за първокласници ще се изплаща на два пъти, половината – след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.
Целта на промените е децата да се задържат в училище и по-късно пълноценно да се интегрират на пазара на труда, предвид завишените изисквания на работодателите, коментира Светлана Ангелова от ГЕРБ при представянето на законопроекта.

От подкрепа се въздържаха депутатите от ДПС Хасан Адемов, който е и председател на парламентарната социална комисия, коментира, че не смята, че с предложените мерки, както в законопроекта на ГЕРБ, така и в другите разгледани на комисия – единият на Корнелия Нинова и група народни представители, а другият на Искрен Веселинов и група народни представители, ще се реши проблемът с отпадането на деца от училище и задържането им там. По думите му обхващането на деца в предучилищна форма на обучение донякъде гарантира прекъсването на предаването на бедността от едно поколение на друго, но предложенията за промени конкурират няколко конституционни права – на социално подпомагане, на образование и на здравно осигуряване. Той се обяви за баланс между подкрепящи и санкциониращи мерки, защото според него само със санкциониращи се създават нови проблеми.

Заместник-министърът на образованието Деница Сачева отчете, че до момента 40 000 деца са върнати обратно в клас. Направените обходи от страна на 1100 екипа с различни експерти са установили, че има пряка връзка между семейните помощи за деца и посещаването на училище, и тези промени са необходими, каза Сачева. Тя обясни, че спрените помощи ще се насочват към образователната институция, но за конкретното дете.

Беше одобрен и законопроектът на Искрен Веселинов и група народни представители, според който получаването на месечни помощи се обвързва с полагането на общественополезен труд, участието в програми за ограмотяване и повишаване на квалификацията, или спазването на мерки за въздействие и възпитание, ако такива са наложени, освен в случаите на майчинство или когато възрастта и/или здравословното състояние на човека не позволяват това.

Предвижда се и на трайно безработните, които получават месечни помощи, да се извършва ежегодна оценка от служител на АСП по критерии, утвърдени от МТСП. С оценката се поставят и годишни задачи за постигане на определени цели, в посока повишаване на грамотността, трудовата квалификация и степента на социализация. При две последователни отрицателни оценки, месечните помощи да се намаляват с до 50 процента от размера в срок от една година, предвижда законопроектът.

По този законопроект имаше позиция от страна на МТСП, изложена от заместник-министър Лазар Лазаров, че принципно от министерството подкрепят мерките, но повечето от тях вече са законодателно уредени.

Отхвърлен беше законопроектът на Корнелия Нинова и група народни представители, с който се предлага получаването на социални помощи да е обвързано и те да се изплащат само ако децата на лицето и/или семейството, което има право на социални помощи, редовно посещават подготвителни групи за задължително предучилищно образование и училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното състояние. Срещу този законопроект основните критики бяха, че не могат всички социални помощи да бъдат обвързани с посещението в училище, освен това този текст ще доведе до загуба на здравноосигурителни права. Предложението на БСП граничи с пълен абсурд, с непознаване на материята, заяви Хасан Адемов.

Спирането на всички видове помощи ще бъде пряко нарушение на Европейската социална харта, коментира заместник-министър Лазар Лазаров.

Източник: dnes.bg