Ученици

Над 28 000 ученици кандидатстват след осми клас

28 236 ученици, завършващи осми клас, ще могат да продължат образованието си в 179 непрофилирани и 232 профилирани паралелки в СОУ, в 697 паралелки в професионални гимназии или в 68 паралелки за професионална квалификация в СОУ.

Завършващите осми клас в София – град са 2698. Те ще могат да кандидатстват за 9 непрофилирани и 41 профилирани паралелки в СОУ, 37 паралелки в професионални гимназии и 3 паралелки за професионална квалификация в СОУ.

След осми клас учениците могат да се запишат и във вечерни или задочни паралелки. Във вечерната форма на обучение общообразователните паралелки са 28, а професионалните – 54. Задочните паралелки в СОУ са 8, а в професионалните гимназии – 203.

В държавния план-прием са предвидени и 73 паралелки за професионална квалификация за ученици с изоставане в умственото развитие, както и 4 паралелки за деца в специализирани училища.

Източник: Пресцентър на МОН