Ученици

Над 28 хил. студенти ще участвт в проект „Студентски практики – Фаза 1“

Над 28 000 студенти са се регистрирали за участие в проект „Студентски практики – Фаза 1“. Това съобщи ръководителят на проекта и директор на дирекция „Финанси“ Соня Кръстанова на пресконференция в Министерството на образованието и науката. Над 2900 работодателски организации са заявили желанието си да обучават студенти в реална работна среда, като са публикували 4289 обяви с работни позиции за студенти. 5568 ментори са готови да споделят своя опит и компетентност с младежите, които желаят да приложат на практика наученото в университета. За по-малко от два месеца от стартирането на първата практика броят на студентите, които провеждат практика вече е 3143.

Висшите училища участват също със свои представители – академични наставници и експерти, които подпомагат процеса на включване, изпълнение и отчитането на практиката. До момента над 3900 академични наставници и над 600 експерти са  се регистрирали в Информационната система на проекта.

„Тези данни показват засиления интерес към проекта и желанието на студентите да се включат в него“, каза г-жа Кръстанова и поясни, че целта на всички дейности по проекта е да се повиши качеството на висшето образование и да се изгради добра връзка между бизнеса и висшите училища. С приемането на студенти в своите фирми работодателите ще имат възможност да оценят бъдещия потенциал на студентите и да изберат своите бъдещи кадри.

В пресконференцията взе участие и заместник-министър Красимир Киряков, който заяви, че стартирането на този проект е от изключителна важност за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и посочи обхвата на проекта – 37 млн. лева, 48 висши училища и над 40 000 студенти, завършили успешно своята практика. „Това е един от нашите системни проекти, защото обхваща цялата система на висшето образование“, каза г-н Киряков и определи целта на дейностите като много важна за засилване на връзката между образование и практика. Той подчерта, че чрез практиката в реална работна среда ще може да се обвърже образованието с пазара на труда, особено сега, когато завършващи студенти остават без работа.

Теодора Пеева, студентка в УНИБИТ по специалност „Комуникации и информиране“, която е една от първите студенти, провеждащи своята практика, сподели, че по време на практиката е научила много нови неща и смята, че проектът е изключително полезен.

Проект „Студентски практики – Фаза 1“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове, в срок до края на 2017 г. В рамките на 240 часа студентите ще прилагат на практика наученото в университета и ще усвояват знания и умения в реална работна среда, като за проведената практика ще получат стипендия в размер на 480 лева.

Източник: МОН