Институции

Над 2100 кандидат-студенти се явиха на изпити в СУ

Над 2100 кандидат-студенти се явиха на един от трите изпита в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в неделя.

В 9.00 часа в 243 аудитория започна препитването по английски език. 1 232 кандидат-студенти бяха подали заявления да се явят на изпита. Те работиха по вариант № 1, който бе изтеглен от един от желаещите в присъствието на заместник-ректора проф. Ренета Божанкова, заместник-декана на Факултета по класически и нови филологии проф. Яна Андреева и председателя на изпитната комисия доц. Александра Главанакова. „Убедени сме, че сте отлично подготвени за него и със спокойствие, присъствие на духа и добро настроение ще работите в днешния ден“, заяви пред кандидатите проф. Божанкова.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по английски език, са: С успешно положен изпит по английски явилите се могат да кандидатстват в следните специалности: „Философия“, „Философия (на английски език)“, „Психология“, „Социология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Културология“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Хебраистика“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Българска филология“, „Славянска филология“, „Балканистика“, „Английска филология“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Испанска филология“, „Португалска филология“, „Скандинавистика“, „Класическа филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Тюркология“, „Арабистика“, „Иранистика“, „Китаистика“, „Индология“, „Японистика“, „Кореистика“, „Арменистика и кавказология“, „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, „Африканистика (на английски език)“, „Химия и английски език“, „География и английски език“, „Биология и английски език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Социална педагогика“; Специална педагогика“, „Логопедия“, „Медийна педагогика и художествена комуникация“, „Комуникационен мениджмънт“. Ако са изкарали хубави оценки и на изпита по история на България и по английски език , кандидат-студентите могат да се подават документи за прием в специалностите „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Регионално развитие и политика“. С изпити по география и по английски език пък могат да учат в „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“.Приемът в специалностите „Европеистика“ и „Регионално развитие и политика“ става и с успешно издържани изпити по английски език и по български език и литература, по философия и социални науки или по математика (I и II).

Следобед се проведоха още два изпита в Алма матер. В 14.00 часа в 224 аудитория започна изпитът по математика I. Заявления да се явят на него бяха подали 928 кандидат-студент. Те работиха по изпитна тема № 1, която бе изтеглена от един от явилите се в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и на заместник-декана на Факултета по математика и информатика и председател на изпитната комисия доц. д-р Веселин Гушев.

Успешно издържаният изпит по математика I дава възможност за кандидатстване в специалностите: „Философия“, „Социология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Философия (на английски език)“ „Математика“, „Информатика“, „Приложна математика“, „Математика и информатика“, „Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Статистика“, „Физика“, „Инженерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“, „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Оптометрия“, „Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език)“, „Компютърно инженерство“, „Учител по природни науки в основна степен на образованието“, „Химия“; „Химия и информатика“, „Компютърна химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Геология“, Геопространствени системи и технологии“ „Комуникационен мениджмънт“, „Икономика и финанси“, „Стопанско управление“, „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ (на английски език). В специалност „Европеистика“ може да се кандидатства с успешно положени изпити по математика I и по английски, френски, немски или испански език (по избор). Бъдещите студенти могат да запишат специалност „Регионално развитие и политика“ след успешно издържани изпити по математика I и по английски, френски, немски, испански, италиански или руски език (по избор).

По същото време във Факултета по науки за образованието и изкуствата започна конкурсният изпит за специалността „Музикални медийни технологии и тонрежисура“. Не него бяха пожелали да се явятн 21 кандидат-студентите. Изпитът се провежда под формата на събеседване, на което кандидат-студентите представят портфолио с медийни реализации – аранжименти, звукозаписни проекти, рекламни клипове, ремикси и други. По време на събеседването се дискутира начинът на изработка, концепцията и изпълнението.

Източник: monitor.bg