Институции

Над 200 медиатори в страната връщат децата в училище

Проектите за ремонт и обновяване на образователна инфраструктура по ОПРР за област Сливен са на стойност над 7 500 000 лева, стана ясно по време на гражданския диалог „Европа в нашия дом“.

Материалната база на три професионални гимназии и четири детски градини в област Сливен ще бъде модернизирана със средства по Оперативнаа програма „Региони в растеж“. Данните изнесе министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който участва в Граждански диалог в Сливен, на тема образование. По време на срещата стана ясно, че по Оперативна програма “Региони в растеж” ще бъдат извършени ремонти в ПГ по хотелиерство и туризъм „Академик Неделчо Неделчев“, ПГ по механотехника и ПГ по икономика „Професор доктор Димитър Табаков“. Ремонт тече и в детските градини „Детство“, „Зорница“, „Мак“ и „Вержин и Хаик Папазян“.

Министър Вълчев каза още, че по отношение на интеграцията на ромите в училище, област Сливен е най-трудна, но резултатите, които се постигат са най-показателни. „Добрите резултати, които постигат екипите по намиране и връщане на отпадналите от образователната система деца в училище, трябва да се затвърдят, като те се задържат там и ежедневно полагат усилия в обучителния процес“, каза още министър Красимир Вълчев.

Той призова за съвместни усилия в тази посока на родители, учители и цялото общество. Над 200 медиатори в страната помагат в процеса за връщане на децата в училище. „Министерство на образованието има две основни цели. Едната е да осигури равен достъп до образование, а другата е модернизация и качествено образование. По отношение на първата цел, всяко дете трябва да учи две години в предучилищна подготовка и 12 години в училище. При втората, образованието трябва да дава знания и компетентности на учениците, така че те да умеят да създават и да работят с машини с изкуствен интелект, допълни министърът. За постигането на тези цели в бюджета на МОН за следващата година ще бъдат заложени допълнителни средства за това и ще бъде въведено задължително предучилищно образование за четиригодишните.

„Образованието е това, което може да промени България. Затова то наистина е приоритет за правителството. Показателни са усилията, които се полагат за това, всички деца да имат реален равен достъп до образование. За първи път в този процес се включват редица институции, които работят заедно за пълен обхват и задържане на децата в училище. Успешно се работи за промяната на системата, за отношението към позицията на учителя в обществото и заетите в системата“, каза кметът на община Сливен Стефан Радев. Над 200 представители на училища, детски градини и други институции взеха участие във форума.

Източник: actualno.com