Ученици

Над 200 деца у нас учат от дома

Повече от 200 деца в България са обучавани у дома от родителите си, обяснява пред всекидневника „Труд“ председателят на Асоциацията за домашно образование Петър Порумбачанов. Той самият обучава четири деца.

„Повечето от родителите (около 140 семейства с от 3 до 6 деца) не искат да се афишират, но аз съм убеден, че за това трябва да се говори“, казва Порумбачанов.

Всички те ползват американската система за домашно образование.

От Асоциацията искат да се даде възможност на децата, учили вкъщи, да имат право да се явят на изпит, за да докажат знанията си, след което да продължат обучението си в университет. От там не държат обезателно за американската система.

Порумбачанов напомня, че преди 1944 г. у нас е било разрешено домашното обучение. При този тип образование много важна е била външната оценка. За това децата непрекъснато държат тестове.

„Използваме западни модели, защото няма български“, каза Порумбачанов.

Според него дипломите за завършено образование не са проблем за семействата, които са избрали този начин на обучение. Тези деца са с нагласата да се реализират в частния бизнес, а не в държавни институции.