Училища

Над 19 млн. лв за три години е дала държавата за българските неделни училища в чужбина

Размерът на средствата за подпомагане на българските неделни училища в чужбина през последните три години е 19 263 657 лева, коментира от парламентарната трибуна министърът на образованието и науката Меглена Кунева.

Финансират се всички училища, които са включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина и за чиято дейност бенефициентите са представили в МОН в определения срок всички необходими документи съгласно изискванията на Националната програма „Роден език и култура зад граница и на Постановление на Министерския съвет № 334 от месец декември  2011 г. за българските неделни училища в чужбина.

Тя добави, че към настоящия момент функционират 2 български държавни училища в чужбина – Българско средно общообразователно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република, и Българско средно общообразователно училище „Христо Ботев““ – гр. Братислава, Словашка република, които се финансират от МОН, като училището в Братислава се финансира и от словашката държава.

След влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование предвижданите основни дейности от страна на МОН за дейността на българските неделни училища в чужбина ще бъдат свързани с: утвърждаване на учебни програми, адаптирани съобразно спецификата на обучението в чужбина и необходимостта от качествено обучение по родния език; утвърждаване на учебни помагала, съобразно създадените учебни програми; определяне на условията и реда за осигуряване на средствата за подпомагане на обучението по български език и литература, история на България и география на България зад граница в акт на Министерския съвет.

В заключение министърът подчерта, че МОН подкрепя дейностите, които други институции и организации провеждат за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура на сънародниците ни зад граница.