Ученици

Над 1,7 млн. лв.заделени за стипендии на талантливи младежи в бюджета за 2010 г.

Деца с изявени дарби в областта на изкуството, науката и спорта ще бъдат стимулирани с едногодишни стипендии в размер 50 на сто от минималната работна заплата.
Приетата от правителството програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 г.предвижда да се насърчават творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, класирани на първо, второ или трето място национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания чрез еднократно финансово подпомагане в размер до три пъти от гарантирания минимален доход за страната. Ше бъдат подпомагани и деца от държавните и общинските училища, които се финансират от министерствата на културата, на образованието, младежта и науката, на земеделието и храните и на физическото възпитание и спорта и от общините. Стипендии ще получават и децата с увреждания, класирани в национални спортни състезания.
В програмата са включени конкурси, олимпиади и състезания, с висок критерий при излъчване на победителите. Подборът е съобразен със изявите и проявите на дарби в детскати ученическа възраст в областта на изкуствата, науката и спорта.
 
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg