Ученици

Над 15 000 ученици се обучават вкъщи

Над 15 хил. ученици се обучават у нас в самостоятелна форма на обучение, т.е. от вкъщи. Това показват данни на Министерство на образованието и науката за тази учебна година. От 717-те хиляди ученици, които в момента учат от първи до дванадесети клас, това прави около 2% обучаващи се у дома младежи. През миналата година от вкъщи са се образовали 20 хил. ученици, или близо 3%. До 2016 г. в самостоятелна форма можеха да се обучават даровитите деца, както и тези със здравословни проблеми, пише в. „Сега“.

По новия училищен закон домашното образование е разрешено на практика за всеки, който пожелае. За целта бяха добавени още две възможности за осъществяването на тази форма – „за ученици в задължителна училищна възраст по желание на ученика или родителя“ (т.е. за всяка възраст) и за навършили 16 г. Желаещите трябва да подадат заявление до директора, а разрешението идва от експертна комисия към регионалното управление по образованието, която трябва да оцени дали ученикът има у дома си необходимите условия за обучение.

По данни на МОН учениците в самостоятелната форма на обучение за учебната 2017/18 г. са 15 145. За сравнение през 2016/17 г. в тази форма са учили 19 425 души. В началото на тази учебна година по здравословни причини от клас липсват 62-ма ученици, докато през 2016/2017 броят им е бил 113. Децата с изявени дарби и обучаващи се от вкъщи сега са 51, а през 2016/2017 са били 74. Учениците, възползвали се от тази опция по желание на родителя и ученика, също не са кой знае колко много на брой – едва 51 за цялата страна при 74 души за предходната учебна година. Масово обаче са пожелали да се обучават вкъщи големите ученици над 16 г., възползвали се от четвъртата дадена от закона възможност („за лица, навършили 16 години) – броят им е внушителен – 14 865 деца, докато през 2016/2017 той е бил още по-голям – 19 126 души.

В случая става дума за ученици в 10-и, 11-и и 12-и клас. Има изискване родителят да представи програма за развитие на детето, която да съдържа избраните методи на обучение, примерно разпределение на темите и списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала (няма например изискване да се използват само одобрените от МОН учебници). От МОН твърдят, че експертните комисии по места, в които има и представител на Агенцията за социално подпомагане, осъществяват контрол на учениците, които се обучават у дома и са в задължителна училищна възраст. „Самостоятелната форма на обучение включва изпити за определяне на годишни оценки по предметите от училищния учебен план. Контролът се осъществява всеки учебен срок“, казват от министерството.

От отговорите не се разбира дали има случаи, при които самостоятелно обучаващите се ученици не са покрили изискванията и съответно е трябвало да преминат към друга форма на обучение. Ученици в самостоятелна форма има във всички градове и във всички класове. С нарастване на възрастта нараства и броят. Учениците в начален етап са 679 (при 717 за 2016/2017 г.), в прогимназиален етап – 4817 (при 8628 за 2016/2017), в прогимназиален етап – 4817 (при 8628 за 2016/2017), в гимназиална степен – 9369 (при 10 080 за 2016/2017). Самостоятелната форма е разрешена и за детските градини. В момента на забавачка у дома „ходят“ общо 12 малчугани – по едно дете от областите Благоевград, Бургас, Добрич, Пазарджик, Смолян и София, в Кюстендил – 2, Пловдив – 4.

Източник: novini.bg