Училища

Над 13 000 деца със СОП са интегрирани в училищата

Тази година в българските масови училища са интегрирани 13 000 деца със специални образователни потребности. Това бе обявено на Национална конференция „Седем години ресурсни центрове- гаранция за равен достъп до образование“, която се проведе в Пловдив.

„Нужно ни е едно интегрирано общество, нямаме нужда от обособени групи. Чрез специалното образование, ще има и една специална България“, заяви ресорният зам.-министър Мукаддес Налбант.

Въпреки явните успехи на програмата, по нея все още има проблемни елементи, признава председателят на Асоциацията на ресурсните учители Калоян Дамянов, цитиран от Дарик.

Той посочи за такава, липсата на кариерна и стажантска програма и сериозните различия в нивата на интеграция в различните райони на страната. В по-малките райони, работата е по-трудна, най-развита е дейността в столицата.

„Надяваме се на училищна достъпност, специализиран софтуер и възможност за туризъм за децата. Необходимо е и обучение на логопеди, психолози и родители, които да се грижат за техните специфични нужди“, допълни Калоян Дамянов.

За седем години ресурсните центрове са се развили от 200 учители и 1000 обучаващи се до 13 000 деца и повече от 1200 учители.