Институции Училища

Над 1000 училища със СТЕМ концепции се борят за финансиране

Над 1 000 училища вече са подали концепции за изграждане на STEM среда, за което е предвидено финансиране от близо половин милиард лева в Плана за възстановяване и устойчивост. Заедно с подготовката на проектите е много важно да подготвим и учителите и директорите, които ще работят в тези кабинети. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на откриване на обучение за училищни директори от цялата страна за внедряване на съвременни методи на преподаване в образователната система. Специален гост на събитието е американският специалист в областта на STEM преподаването – Антоанета Стич от Университета Питсбърг.

“Важно е не само да изградим материалната база за STEM обучението, но и да развием уменията, за да я използваме максимално ефективно“, подчерта проф. Цоков. По думите му към този момент е загубено ценно време за подготовка на българските училища за тази трансформация. „Разполагаме със сериозни средства, но без разбиране за важността на този процес, няма да постигнем целта за качествена промяна на системата“, каза още министърът. Той обясни, че новият екип на МОН е стартирал серия от дискусии с училищни директори и учители от цялата страна, за да се разясняват както целите на проекта, така и за повишаване информираността за STEM-обучението.

„Новата среда предполага и нов начин на взаимодействие, в това число съвместно преподаване и съвместно оценяване“, допълни проф. Цоков и обясни, че българските учители трябва да бъдат подготвени за тази трансформация. „Ще инициираме и промени в нормативните актове, за да гарантираме основата на STEM обучението, но тази промяна трябва да дойде от самата система. Тя не може и не трябва да бъде наложена отвън“, коментира министърът. По думите му STEM преподаването ще подобри и връзките с бизнеса и ще насърчи повече български деца да избират инженерни специалности, които са много важни за пазара на труда ни.

По-рано през деня проф. Цоков проведе и среща с Антоанета Стич. Тя представи американския опит и акцентира на здравите връзки между образователната система и бизнеса, които е изградило STEM обучението. „Това е една от причините за важността на този вид преподаване – защото то изгражда умения, които надграждат теоретичните знания“, подчерта тя.