Ученици

Над 1000 се явиха на изпит по математика в СУ

Предварителните изпити от кандидат-студентската кампания в СУ продължиха с тестовете по Математика-2, Физика и Философия и социални науки. Повече от 1 000 бяха заявилите участие само на изпита по математика.

Ректората Кристина Симеонова от Перник изтегли тема номер две, съобщиха от СУ. На изтеглянето на темата присъства заместник-ректора на Софийския университет доц. Милена Стефанова, пише standartnews.com.

Кандидат-студентите трябваше да решат осем задачи на писмения изпит по математика. Всеки трябва да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика.

Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри. Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ не по-рано от 2007 г., обясняват от университета. Същите са изискванията и за редовната кандидат-студентска сесия.

Философия; Социология; Публична администрация; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика, са само част от специалностите, в които могат да влезнат кандидат-студентите, ако положат успешно днешния изпит.