Учители

Над 100 са свободните места за учители във Варненско

Над 100 са свободните места за учители във Варненско, сочи справка с актуалния списък с незаетите позиции, обявени от Бюрото по труда. Най-търсени са преподавателите по общообразователни предмети в гимназиален етап. В тази категория свободните места са 30, като 10 от тях са за учители по музика и сценични изкуства.

По трима педагози се търсят за история и информационни технологии в гимназиалния етап, а по двама – за български език и литература, английски език, физика и философия. В прогимназиален етап свободните места за учители по общообразователен предмет са 23. Търсят се също 5 преподаватели по практическо обучение и 3-ма по теоретично. Едно свободно място има за учител по спорт.

Незаети остават и 7 позиции за старши учител по общообразователен предмет – 3 в прогимназиален, 2 в гимназиален и 2 в начален етап. 15 преподаватели се търсят за ученици от I до IV клас, единият от които по чужд език. 18 са свободните места за учители в детска градина, търсят се и двама помощник-възпитатели, като там изискването е за средно образование. 

Източник: chernomore.bg