Ученици

Над 10 хил. студенти с бонус за постижения

Студентите в специалност „Предучилищна и училищна педагогика“ са на първо място по брой класирани кандидати за евростипендия – 230.

На втора позиция са курсистите, изучаващи „Компютърни системи и технологии“ – 223-ма, следвани от студентите по ветеринарна медицина – 205, „Архитектура“ – 199, и „Начална училищна педагогика с чужд език“ – 168. Това съобщиха от Министерството на образованието след излизането на класирането за зимния семестър.

Средният успех на студентите, одобрени за този вид европейска стипендия, е „много добър“ 5,39. Целта на тези поощрения е да се стимулира обучението на специалисти, за които има сериозен и дългосрочен дефицит.

Следващата кампания по проекта се очаква през април 2017 г. – след началото на втория семестър на тази академична година. Кандидатстването става чрез интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg. На същото място е обявено и класирането за зимния семестър на учебната 2016/2017 г.

Източник: dnes.bg