Мнения

Над 1 млрд. лв за образование по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“

Над 6 млрд. евро ще бъдат разпределени в България по седем оперативни програми в периода 2014-2020 г. Днес бяха представени таблиците, от които става ясно колко пари по коя програма ще бъдат усвоявани.

Нова програма е Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), средствата по която са в размер на 508,04 млн. евро (над 1 млрд. лв).

В сегашния програмен период парите за образование минаваха през ОП „Развитие на човешките ресурси“, управлявана от социалното министерство, припомня сайтът Офнюз.

Останалите програми и разпределението на парите за новия програмен период са:

Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) – 1170,28 млн. евро;

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) – 707,13 млн. евро;

Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ (ОПИК) – 1037,14 млн. евро;

Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) – 356,24 млн. евро;

Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) – 1271,16 млн. евро;

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) – 1207,33 млн. евро.