Училища

Над половината от училищата нямат стол за хранене

Повече от половината от училищата нямат ученически столове, алармираха от синдикат „Образование“.

Те настояват в проекта за нов закон да намери място задължението за здравословното хранене на учениците във всички класове и да има държавен финансов стандарт за това. Синдикатите искат още да се вмени задължение за ученически стол във всяко училище и финансов стандарт за това.

Ако държавата абдикира от това си задължение, да се изпише изрично, че родителите финансират този процес, защото често учениците са в училище в рамките на 10 часа – от 8 до 18 ч, като консумират само нездравословни храни.