Ученици

Награждават призьорите от Националния конкурс “Млади таланти“

На 31 май 2013 г., в 11:00 часа, в Учебния център на Министерството на образованието и науката в София, (кв. Изток), ще се състои обявяване на резултатите и награждаване на победителите в Националния конкурс „Млади таланти” 2013 г.

За 15–ти път Министерството на образованието и науката е основен координатор и организатор на Националния конкурс „Млади таланти“.

По своята същност конкурсът е възможност за подкрепа изявите на младите хора на възраст между 15 и 20 години, притежаващи новаторско мислене, потенциал и интерес във всички области на научното познание и провеждането на научни изследвания.

Победителите в националния конкурс ежегодно представят България на европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е един от приоритетите на специфична програма „Сътрудничество“ на Седма рамкова програма на Европейската общност.