Мнения

Награждават личности и организации за приноса им за по-добър живот на децата с аутизъм

На 3 декември, понеделник в 19:00 часа в Софийска Филхармония, зала „България“ заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова ще бъде почетен гост на първото издание на наградите „Малкият Принц“, отличие за личности и организации, които са допринесли за по-добрия живот на децата с аутизъм в България.

Наградите са посветени на приноса относно повишаване нивото на информираност в България за състоянието Аутизъм, за повишаване на добронамереността на обществото, отношението към децата, засегнати от аутистичен синдром и приемането им в училище и в социума, както и на всички ангажирани, които помагат в процеса на стартиране обучението на български специалисти, които да работят професионално с деца с разстройство от аутистичния спектър.

Събитието се организира от Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“, Сдружение „Тацитус“ и Асоциация на ресурсните учители в България, обединени във Фонд за терапии.