Мнения

Награди на Света на децата (World of Children)

Наградите имат за цел да отличат самоотвержени хора, които променят към по-добро живота на децата в САЩ и в целия свят, независимо от политически, религиозни или географски граници . Тези смели лидери признават, че децата ни са най-важният актив в света. Техните истории са героични.

Наградите отличават тези лидери и им предоставят средства за подпомагане на доказани програми с високо въздействие. Тези награди гарантират, че животът на повече деца ще бъде докоснат , подобрен и променен завинаги.

Хуманитарна награда отличава физическо лице, направило значителен принос за деца в областта на социалните услуги, образованието или хуманитарни услуги.

Здравната награда отличава физическо лице, което е направило значителен принос за деца в областта на здравеопазването , медицината или науките.

Младежката награда отличава младежи с високо положително въздействие върху живота на други деца.

Краен срок: 1 април 2014 г.

Повече информация