Мнения

Награда по демография за млади изследователи

Наградата е инициирана и финансирана от немската фондация Apfelbaum с цел насърчаване на публичен и научен дебат за демографската промяна и нейните последици.

Участието е чрез представяне на доклади на тема: „Старото мнозинство – Младото малцинство: Къде се забелязва преминаването на власта от едното поколение към другото и как можете да постигнете баланс?”

Наградата насочена към млади изследователи (студенти, докторанти и докторанти до 35-годишна възраст). Разрешава се и представяне в екип.

Краен срок: 1 октомври 2011 г. Награда: € 10 000.

За повече информация