Учители

Награда на UNESCO-Хамдан за ефективни учители

С наградата на UNESCO-Хамдан за ефективни учители се отличават проекти, които имат изключителен принос, чрез техните дейности, свързани с учители, за повишаване на качеството на преподаване и учене.

Могат да кандидатстват организации, международни и национални неправителствени организации (НПО), институции или местни, национални и регионални общности, които работят за повишаване на производителността и ефективността на учителите.

Награден фонд: $270 000, които се разпределят по равно между трима победители.

Краен срок: 31 октомври 2013 г.

Още информация