Мнения

Награда на ЮНЕСКО за използване на ИКТ в образованието

Наградата на ЮНЕСКО и Крал Хамад бин Иса Ал-Халифа награда за използването на ИКТ в образованието, тя възнаграждава частни лица, институции и неправителствени организации за проекти и дейности, които демонстрират най-добрите практики и творческо използване на ИКТ за подобряване на ученето, обучението и цялостния образователен спектакъл.

Темата за наградата през 2015-а е Педагогически иновации в използването на ИКТ в преподаването и ученето.

За: Физически лица, институции и неправителствени организации от цял свят. Наградата е $ 25 000 и диплома

Краен срок: 10 ноември 2015 г.

Още информация