Училища

Награда на Фондация Evens за образование за мир 2013

Чрез награда за образование за мир 2013 Фондация Evens иска да признае и чества начални училища, които са интегрирани и последователно прилагат принципите на обучение за образование за мир в училищната политика и функционирането, с особен акцент върху положително управление на конфликти.

Награден фонд от 25 000 евро ще бъде присъдена налауреатите от международно жури.

Краен срок: 15 март 2013 г.

Още информация