Мнения

Награда за изследвания в областта на интеграция на младите хора, изключени чрез ранно напускане на училище и безработица

Наградата за изследвания в областта на интеграция на младите хора, изключени чрез ранно напускане на училище и безработица  отличава материали, които разясняват в строга, емпирична и оригинална форма причините и възможните решения за ранното напускане на училище и/или младежката безработица в Белгия и/или Европа.

Най-добрите автори на 12-добрите статии ще получат парични награди. 12-те статии ще бъдат публикувани в книга с GPRC етикет (гарантирани партньорска проверка на съдържанието) и ще бъдат представени по време на европейска конференция, която ще се проведе в Брюксел на 7-8 февруари 2013 г.

Краен срок: 30 юни 2012 г.

Прочети повече за наградата