Ученици

Награда “Бисерче вълшебно“ 2016

Награда „Бисерче вълшебно“ 2016 започва посланическа кампания за насърчаване на четенето. Тя цели да провокира младите хора от 6 до 18 години да станат активни посланици и участници в популяризирането на единствената българска книжна награда, чието жури са самите деца.

В рамките на „Активните бисерчета“ децата ще могат да покажат, че са лидери на мнение сред връстниците си, като ги призоват да четат и да гласуват за любима книга. Те ще могат да разгърнат своите творчески идеи и да съдействат за популяризирането на новите книги и четенето за удоволствие.

Посланическата кампания ще продължи през целия период на активно гласуване – до 17 април 2016 г.

Всеки на възраст между 6 и 18 години може да се включи в популяризирането на единствената книжна награда в България, чието жури са децата.

Още информация