Мнения

НАГРАДАТА ЗА ВСИЧКИ – в търсене на партниращи организации

Международната награда на херцога на Единбург (The Duke of Edinburgh’s International Award) е програма за личностно развитие на млади хора, съчетаваща практически опит и развиването на умения, в резултат на което младежите стават отговорни граждани на света.

С този проект Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“ си поставя предизвикателната, но много важна цел, да приложи международната програмата за личностно развитие на Наградата в 3 институционални дома, от типа ДДЛРГ, СУПЦ, ВУИ, ЦНСТ, SOS детски селища от цялата страна!

С помощта на програмата и опитни наставници, преминали през специализирано обучение и подготовка, Наградата ще предостави възможност на 30 младежи да преминат през трансформираща програма, която ще изгради в тях следните ключови умения, които да им послужат в живота след напускане на институцията:

– Лична отговорност към собствените действия и увереност, че всичко е възможно, стига да бъдат целенасочени и постоянни в действията си;
– Използване на ресурсите, които ги заобикалят, проактивност и преодоляване на вътрешни и външни предизвикателства;
– Комуникация с много различни хора и връстници.

За целта, Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“ търси партниращи организации, които:
– Имат най малко 3 години опит в работата с младежи от институционални домове;
– Имат организационен капацитет от гледна точка на работа с младежи (процедури, програми и правила за работа);
– Имат служители/доброволци, които могат да поемат дългосрочен ангажимент в работата с младежи в програмата;
– Припознават Наградата като инструмент за личностно развитие.

Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“ ще лицензира 3 организации, като оператори на Награда. С тяхна помощ Награда ще бъде въведена в съответните институционални домове в три локации в България. Служителите/Доброволците на лицензираната организация ще преминат през специализиран обучителен курс и ще бъдат сертифицирани като Лидери на Международна награда на херцога на Единбург. В продължение на най-малко 8 месеца Лидерите ще работят с младежите в съответния институционален дом, следвайки методологията на Наградата, бидейки подкрепяни от Фондацията на Наградата в България.

Краен срок: 4 октомври 2015 г.

Още информация