Десетокласници могат да кандидатстват за включване в Националната програма „Обучение за IT кариера”. Предстои стартът за втора поредна година. Записването е в онлайн платформата на проекта, а тестът е насрочен за 30 септември.

Одобрените ще се подготвят в продължение на 3 г. по специалност „Приложен програмист”. Обучението е за ученици от средни, профилирани и професионални гимназии. Условието е да не учат компютърна специалност. Знанията по програмиране ще трупат през уикендите и през ваканциите. Математическата гимназия и ПУ „Паисий Хилендарски” извършват обучението за Пловдивския регион и Централна България.

Който положи успешно изпитите и премине цялото обучение, ще получи диплома за професионално образование по IT. Така на практика тези младежи ще завършат гимназия с две дипломи – едната по специалността от училището, в което учат, и втора – за програмист.

Търсим начин да валидираме и обучение по част от специалност, каза ексшефът на Математическата гимназия Ивайло Старибратов, който поема ръководството на Националната програма „Обучение за IT кариера” за цяла България. По този начин документ за квалификация ще получават и младежи, които не са успели да минат тригодишно обучение, а само етап от него. Възможно е да има компании, за които този ценз ще е достатъчен и са готови да наемат такива кадри, добави Старибратов.

От кандидатствалите по програмата 990 младежи през миналата година реално обучение започнаха 960 – в 12 групи в петте центъра в цялата страна. Тъй като Математическата гимназия не успя да обхване всички от региона, групи в Пловдивско имаше още в Карлово, Кърджали, Смолян и Велинград.

От всички стартирали в страната успешно първото ниво са завършили 300. От тях най-много – 120, са от Пловдивския регион. Старибратов изтъкна, че кандидатите, които проявяват интерес към обученията занапред, трябва да са най-вече мотивирани. От миналата година дефицитът на среднисти с квалификация за програмисти е нараснал от 10 000 на 15-17 хиляди души, очерта той перспективите за намиране на работа.

В края на втората година и почти през цялата трета курсистите ще са във фирми от реалния бизнес, като ще работят по конкретни проекти.

На финала на 3-годишното обучение да бъдат подготвени поне 200 среднисти програмисти, които да се влеят в IT сектора. Регистрацията за участие става на адрес it-kariera.mon.bg/e-learning/.