Мнения

М-Тел ще финансира проекти за езикова и социална грамотност

5 go 7 проекта, залагащи на иновационни предложения за изучаване на български език и литература или на насърчаване придобиването на умения за комуникация, ще получат бюджет от 5 000 лв. до 20 000 л8. от телекома.
Тази година фокусът на програмата на Мобилтел за безвъзмездно финансиране (грант) на проекти е върху езиковата и социална грамотност на младите хора в България. Началото на традиционната инициатива на телекома „М-Тел Грант“ обявиха главният изпълнителен директор на компанията Андреас Маиерхофер и Нина Мирчева, директор „Корпоративни комуникации“ в мобилния оператор на 20 април в София. Мисията на програмата е да се провокира интерес у младите хора към българския език като средство за общуване в ерата на новите технологии и да докаже значението на добрата езикова и социална грамотност.
„Присъствието ми единствено на събития, посветени на пускането на пазара на нови продукти и услуги или срещите ми с журналисти по повод скандали, не са най-важното. Нашата компания поставя ударението върху проекти, които носят положителен ефект върху цялото общество, в което живеем, затова веднага реших да се отзова“, заяви Маиерхофер.
През настоящата 2010 година фокусът на М-Тел
Грант е образованието, грамотността и съхраняването на родния език. Програмата е с бюджет от 100 000 лв. Средствата ще бъдат разпределени между 5 до 7 проекта. За финансиране от нея могат да кандидатстват нестопански организации, регистрирани в обществена полза и работещи в сферата на образованието, училищни настоятелства и читалища. Целевата група на програмата са учениците от 1-12 клас. Кандидатите могат да отправят предложения с бюджет от 5 000 лв. до 20 000 лв. Проекти ще се приемат до 1 юни, а изпълнението им следва да се извърши в рамките на учебната 2010/2011 г. Програмата се изпълнява с професионалното съдействие на фондация „Помощ за благотворителността в България“.
М-Тел Грант 2010 ще подкрепи проекти, които целят:
1Да изследват ста-• туквото, очертано в традиционните модели на преподаване и учене, и създаване и изпробване на иновационни предложения за изучаване на български език и литература;
2 Насърчаване при-• добиването на умения за комуникация -себеизразяване, разбиране и взаимодействие, в усложняващия се съвременен свят.
След края на периода
за кандидатстване, независима комисия, съставена от общественици и експерти, работещи в областта на образованието, ще осъществят окончателната селекция. Тази година журито е в състав: Елица Баракова, директор на фондация „Помощ за благотворителността в България“, Елена Панова, програмен директор, ПРООН (Програма за развитие на ООН) България, Валери Запрянов, главен редактор на списание „Тема“, Константин Вълков, програмен директор на Дарик радио, Мирослава Радева, директор на агенция MBMD, професор Боян Биолчев и представители на М-Тел.
М-Тел Грант е дари-телска програма, която започва през 2008 г. Тя е в контекста на политиката за корпоративна социална отговорност на Мобилтел и отговаря на каузата на компанията да подкрепя мащабни
социални проекти от национално значение, като насочва общественото внимание към необходимостта от дългосрочното решаване на важни социални проблеми и промяна в отношението към тях. През 2008 г. чрез М-Тел Грант бяха финансирани стойностни социални проекти на организации с нестопанска цел, насочени към интегрирането на деца и възрастни в неравностойно положение. През 2009 г. темата на конкурса беше M-Tel ECO GRANT.
Нацията – средно грамотна
55% от родните граждани посочват, че нивото на грамотност 6 България като цяло е средно, а други 34 на сто определят равнището като ниско. Същевременно, запитани как оценяват ситуацията сред младото поколение, 46% от респондентите твърдят, че младото по-
коление (до 25 г. възраст) е ниско грамотно. Други 42% определят младите като средно грамотни. В противовес с тези оценки обаче, 89 процента от анкетираните се самоопределят като грамотни. Участниците 6 проучването свързват грамотността най-често с правопис и правоговор (34%), както и добро образование (21%) и с богата обща култура (19%). Едва 5 на сто посочват компютърните умения като проява на грамотност, и само за 4% в това понятие се включва и владеене на чужд език.
Това сочат резултатите от представително изследване, направено от агенция MBMD no поръчка на М-Тел. Данните представи заместник-директорът на MBMD Петър Живков. Проучването е проведено през април 2010 г. и обхваща 502 пълнолетни граждани на София и областните градове.
Благотворителен народ
Цели 88% от българите са правили дарения през последните 2 години, а към 2008 г. делът им е бил 69%, сочат данните на MBMD. Най-често използваният метод за проява на благотворителност е чрез кратки текстови съобщения (SMS) – той е използван от 56% от дарилите. Други 17 процента са проявили благотворителност чрез дарения на храна, дрехи и предмети, а 15% са давали директно парични суми. От хората, които са изпращали средства с SMS-u (96%), цели 63 на сто са изпращали съобщенията за благотворителни цели, вместо както останалата една трета от анкетираните – за риалити шоута и за игри.
Мнозинството българи предпочитат да даряват средства за хора в неравностойно положение и за здравни програми, както и за такива, насочени към младите хора. Най-често подкрепата на благотворителни дейности се извършва масово чрез SMS, както и чрез покупка на продукт или услуга. Кутиите за дарения и парите в брой също са популярни. С най-голямо доверие като инициатор на благотворителни мероприятия се ползват медиите, следвани от държавните организации. Безспорно предпочитан източник на информация за дарителски кампании е телевизията, следвана от вестниците, Интернет, радио и познати.