Ученици

Мултимедия помага на децата с увреждания да използват компютър

Анимационни ръководства, които да подпомагат в използването на компютър учениците с увреждания ще разпространява Майкрософт Малайзия в страната.
 
Продуктът, наречен Curriculum for Accessibility and Reach for Education (CARE) – курс за достъпност и достъп до образование, е пакет от повече от 60 анимационни ръководства и упражнения, които имат за цел да обучават учениците с увреждания как да използват компютър въпреки физическото им състояние, което ги възпрепятства да работят с подобна техника.
 
CARE (care англ. – грижа) е разработен съвместно с Японския консорциум за ИКТ образование (Japan’s ICT Education Consortium).
 
„Често децата с увреждания са неспособни да участват в часовете по компютърно обучение, защото техните физически недостатъци не им позволяват да използват компютър. В следствие на това е възможно те да не придобият компютърни умения, позволяващи им да се възползват от и да допринасят за обществото, в което живеят.” казва Майк Донлън (Mike Donlan), управляващ директор за публичния сектор в Азиатско-тихоокеанското подразделение на Майкрософт.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/