Учители

Мукаддес Налбант на образователна конференция в Истанбул

„Приветстваме инициативата, на която ще сложим начало с фокус „Призив за действие. Равенство в образованието сега“, заяви заместник-министърът на образованието и науката Мукаддес Налбант на Регионалната конференция на министрите на образованието на тема „Включване на всички деца в качествено образование”.

„Направленията, целите и мерките, залегнали в този документ, напълно съответстват на политиките, които реализира българското правителство. Основната част от отговорностите за прилагането на тези мерки е съсредоточена в Министерството на образованието и науката, но те ще бъдат осъществени чрез междусекторен подход и чрез активното въвличане на всички заинтересовани страни“, добави още тя, цитирана от пресцентъра на МОН.

Срещата се провежда от 10 до 13 декември 2013 г. в Истанбул и е организирана от Министерството на националното образование на Република Турция и УНИЦЕФ.  

Изказването на зам.-министър Налбант бе в подсесията „Изготвяне на планове и програми за деца от рискови групи – ромските деца: изрично, но не изключително насочване“. Тя представи мерките, които се вземат в България за децата от малцинствените групи и преди всичко за ромските деца и децата в неравностойно положение.

„В България образованието е задължително до 16-годишна възраст. В училищното образование усилията ни са насочени към повишаване на обхвата на деца от ромски произход, към задържането им в задължителна училищна възраст, към продължаване на образованието в гимназия и университет, към реинтеграция на отпадналите от системата, квалификация на учителите за работа с деца от ромски общности и специфични информационни кампании с родителите, както и подкрепа на десгрегационните процеси и поощряване на обучението в етнически смесени паралелки и училища“, обясни тя.

Тя запозна колегите си и със стратегическите документи, нормативни актове и програми, насочени към задържане в образователни структури на ромските деца и младежи.

„Ефективността и устойчивостта им ще бъдат допълнително гарантирани чрез регионални политики и международни инициативи, каквато е днешната конференция. Ето защо, като заявяваме още веднъж подкрепата си за Призива за действие, изразяваме и надежда, че споделеният ни тук опит ще бъде от полза за всички държави, които застават зад тази изключително важна инициатива!“ каза заместник министър Налбант.