Ученици

Музикална игра “Ключът на музиката“

Регионален инспекторат по образованието – Пловдив организира провеждането на  музикална играта „Ключът на музиката“ за ученици от IV клас в училища от oбласт Пловдив.

Музикалната игра съдържа 15 задачи от овладяното учебно съдържание по музика. Участието на учениците не е анонимно. Оценяването на изпълнението на музикалните въпроси е по точкова истема.

Индивидуалният резултат на всеки участник в играта  оформя средния точков резултат на съответния клас.

Участващите класове получат грамота за участие, а показалите максимален резултат – грамота за победител, които ще им бъдат връчени от Началника на РИО – Пловдив.

Резултатите от играта „Ключът на музиката“ ще бъдат публикувани на сайта на РИО – Пловдив.

Дата на провеждане: 21 март 2012  г.