Музеите стават класни стаи от новата учебна година

Музеите стават класни стаи от новата учебна година

Музеите стават класни стаи. Новата идея предвижда част от учебните часове да се провеждат извън училище. В музеите учениците ще участват в образователни турове, придружени с видеоуроци.

От следващата учебна година урокът за следосвобожденска България ще включва не само разказ за княз Фердинанд I, но и допир до неговите лични вещи – като например позлатеното бюро, на което е подписвал важни документи, както и часовникът в кабинета му – подарък от английската кралица Виктория.

Учебник, тетрадка и бяла дъска. Така изглежда един учебен час по история в момента. Час по история в музея би изглеждал различно.

„Това е велосипедът-паяк, наричан от Вазов “дяволското колело”. Съответно ги питаме дали знаят някое негово емблематично произведение”, разказва Станислава Митова, музеен педагог.

Уроци не само с факти, но и с артефакти. Сега великите битки и героите оживяват пред учениците с много текст, малко картинки в учебника и няколко портрета на стената.

„Няма как да имаме реална представа,  колкото и госпожата да иска да ни въведе в материала – няма как”, заявява Ина. „Изключително голям обем на информация и за да го разберат, трябва да имат богата обща култура”, обяснява Роза Бъчварова, учител по история.

Освен с разходка в музея, идеята е нови знания да се трупат и с видеоуроци в специално приспособени класни стаи. Като ретротрамвай в музея на София.„Ретротрамвай, в който децата имат възможност да се качат, да изгледат филма с голям интерес. И винаги разпитват – къде стои ватманът, защо не е затворен, защо седалките са дървени, къде можем да се хванем, ако стоим прави”, разказва Станислава Митова.

Бюджетът на проекта е 100 000 лева на година –  достатъчни за уроците на 8 000 ученици от 300 училища. За участие в инициативата може да кандидатства всяко едно училище у нас. „Първата реакция може да бъде: „В нашия град няма музей, как ще изпълняваме тази програма?” Тук сме предвидили възможност за покриване на транспортни разходи, освен входните такси”, обясни Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и културата.

Извън класната стая децата са склонни да научат повече, смята Станислава.

Далеч от училище ще се провеждат и часове по човек и природа, биология и география. Уроците в музея ще станат факт през следващата 2018-2019-та учебна година.

Източник: nova.bg

Коментари във Facebook