Училища

Музеите стават класни стаи от новата учебна година

Музеите стават класни стаи. Новата идея предвижда част от учебните часове да се провеждат извън училище. В музеите учениците ще участват в образователни турове, придружени с видеоуроци.

От следващата учебна година урокът за следосвобожденска България ще включва не само разказ за княз Фердинанд I, но и допир до неговите лични вещи – като например позлатеното бюро, на което е подписвал важни документи, както и часовникът в кабинета му – подарък от английската кралица Виктория.

Учебник, тетрадка и бяла дъска. Така изглежда един учебен час по история в момента. Час по история в музея би изглеждал различно.

„Това е велосипедът-паяк, наричан от Вазов „дяволското колело“. Съответно ги питаме дали знаят някое негово емблематично произведение”, разказва Станислава Митова, музеен педагог.

Уроци не само с факти, но и с артефакти. Сега великите битки и героите оживяват пред учениците с много текст, малко картинки в учебника и няколко портрета на стената.

„Няма как да имаме реална представа,  колкото и госпожата да иска да ни въведе в материала – няма как”, заявява Ина. „Изключително голям обем на информация и за да го разберат, трябва да имат богата обща култура”, обяснява Роза Бъчварова, учител по история.

Освен с разходка в музея, идеята е нови знания да се трупат и с видеоуроци в специално приспособени класни стаи. Като ретротрамвай в музея на София.„Ретротрамвай, в който децата имат възможност да се качат, да изгледат филма с голям интерес. И винаги разпитват – къде стои ватманът, защо не е затворен, защо седалките са дървени, къде можем да се хванем, ако стоим прави”, разказва Станислава Митова.

Бюджетът на проекта е 100 000 лева на година –  достатъчни за уроците на 8 000 ученици от 300 училища. За участие в инициативата може да кандидатства всяко едно училище у нас. „Първата реакция може да бъде: „В нашия град няма музей, как ще изпълняваме тази програма?“ Тук сме предвидили възможност за покриване на транспортни разходи, освен входните такси”, обясни Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и културата.

Извън класната стая децата са склонни да научат повече, смята Станислава.

Далеч от училище ще се провеждат и часове по човек и природа, биология и география. Уроците в музея ще станат факт през следващата 2018-2019-та учебна година.

Източник: nova.bg