Мнения

МС утвърди допълнителен пример за медицински сестри и акушерки

Министерският съвет утвърди допълнителен прием за обучение студенти по специалностите “Медицинска сестра” и “Акушерка” за новата учебна година. Решението е във връзка с промени в структурата на две висши училища, настъпили след утвърждаването през м. май на годишния прием.

Във всеки от филиалите във Велико Търново и в Шумен на Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна ще се обучават допълнително по 10 медицински сестри и по 10 акушерки. С по 10 се увеличават и студентите по двете специалности във Факултет “Обществено здраве, здравни грижи и спорт” в структурата на ЮЗУ “Неофит Рилски”.

Предложените промени имат за цел да създадат възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването. По този начин ще се удовлетвори недостигът и увеличеното търсене на медицински сестри и акушерки в съответните региони и страната.