Мнения

МС подпомага с 2 049 500 лв дейността на извънучилищните педагогически учреждения

С 2 049 500 лв. ще бъде подпомогната финансово дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета през второто полугодие на 2015 г.

По този начин ще се стимулира развитието на извънучилищните дейности и осмислянето на свободното време на над 60 000 деца и ученици, които посещават кръжочни занимания, както и заведения за диагностична, рехабилитационна и корекционно-възпитателна дейност.

Това е и предпоставка за ограничаване броя на преждевременно отпадащите ученици от образователната система.