Институции Ученици

МС дава близо 92 000 лв. за стипендии на ученици в училища по изкуства

Правителството осигурява 91 980 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици, обучаващи се в училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата, както и за стипендии на даровити деца.

Министерски съвет одобри и допълнителни разходи в размер на 25 483 лв. е за физическо възпитание и спорт на учениците от държавните училища по изкуствата и по културата към Министерството.

С друго решение кабинетът одобри допълнително и 58 860 лева за стипендии на даровити деца.

За постъпили от 12 общини искания за 55 стипендии са предоставени 44 415 лв. За издадени 19 заповеди от министъра за отпускане на стипендии на ученици в държавни училища средствата са 11 205 лв. За три издадени от министъра заповеди и одобрени три стипендии на ученици в частни училища на територията на София, необходимите средства са 3 240 лв. и се предоставят на Столична община.

С три постановления през 2018 година по бюджетите на общините и на МОН са предоставени общо 500 985 лв. по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища.

Източник: news.bg