Училища

МОН: 3 пъти нарастване на иновативните училища в България

Над три пъти е нараснал броят на иновативните училища за последните 6 години. В момента тези училища са 548, като във всяко четвърто се реализират два или повече иновативни проекта. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков на международен образователен форум за иновативната образователна среда във Варна.

“Нараства и броят на учениците, които се обучават в иновативните училища. Всичко това показва, че в българските образователни институции има наложила се култура, подкрепяща иновациите, а това е много важно, за да могат те да се развиват успешно”, каза още проф. Цоков. По думите му образователната среда се променя и става още по-позитивна, а чрез проектите учителите имат свободата да творят. Той изтъкна и още една положителна тенденция – все повече проекти са насочени към развитие на силните страни на учениците и към социално-емоционалното учене. Именно те трябва да бъдат акцент в цялостната дейност на учителите и са важна стъпка към намаляване на агресията в училище.

“Обединени от обща идея в рамките на иновативните проекти се наблюдава екипна работа на учениците”, каза още министър Цоков. Постигнатото ще се надгради, както с изграждането на STEM кабинети във всички училища по Плана за възстановяване и устойчивост, така и с дейностите по Национална програма „Иновации в действие“. Тя дава възможност за обмен на иновации между училищата чрез мобилност, посещение на място, демонстрации и наблюдение на иновациите. Проф. Цоков подчерта, че от тази година по тази програма се предвижда изграждане и на лаборатории за иновации, в които могат да се включат директори, университетски преподаватели и представители на бизнеса. Така още по-целенасочено ще могат да се развиват иновациите и те ще се мултиплицират в образователната система.

Източник: МОН