Училища

МОН ще разпредели 15 млн.лв за спортни площадки в училищата

Правителството прие Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища, по която ще се инвестират 15 млн. лв. Максималната сума за строителство на нова площадка със специализирана настилка е 170 000  лева, а за ремонт на съществуваща – 100 000 лева, съобщи МОН.

В момента немалка част от училищата в страната не могат да провеждат часовете по физическо възпитание в подходяща среда и се затрудняват при организиране на спортни дейности. Изпълнението на програмата ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката.