Мнения

МОН ще работи за поощряване на меценатството в образованието

Екипът на МОН си поставя за цел да работи за активиране на корпоративна стопанска отговорност и създаване на традиции за поощряване на меценатството в областта на образованието, стана ясно от пресконференцията, дадена от министър Тодор Танев.

На базата на развитието на информационните и комуникационните технологии се подготвя също така образователен план, който предстои да се апробира.

Пилотни проекти в това отношение се предвижда, според проф. Танев, да започнат именно в Северозападна България,  а впоследствие и в цялата страна.