Училища

МОН ще работи за повече технологии в училище

„В Министерството на образованието и науката сме си поставили амбициозната задача за модернизация на учебния процес – в училищата да има WiFi зони, интерактивни дъски, повече компютри, таблети. Това ще даде възможност за модерно преподаване и ще направи уроците по-интересни за децата“, обяви пред Българското национално радио министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова.

Тя уточни, че проблемът с тежките раници може да бъде решен като старите учебници, които остават в училищата след отпечатване на новите издания, се ползват като втори комплект от децата.

В момента в министерството се подготвя програма за намаляване броя на отпадащите ученици.

„Изключително трудно е да кажем дали обхватът ни е на 100% заради миграционните процеси в момента – не можем да кажем тези деца в България ли са или не, или пък има ли причина, заради която да не са записани“.

„Затова разработваме програма – да има един регистър както на студентите, така и на учениците, за да можем да следим тяхното движение. Особено важно е, че тази програма, този софтуер трябва да е не национален, а интернационален. Тогава ще имаме добри данни за реалния обхват. В момента се съобразяваме само с НСИ, но точните данни ще мога да дам около 30 септември“.