Мнения

МОН ще продължава да търси допълнителни средства за образование

На 11 декември 2014 г., под председателството на заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева, в МОН се проведе последното за 2014 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, предава пресцентърът на МОН.

Участваха представители на всички социални партньори: Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Аспарух Томов, председател на Независимия учителски синдикат към КНСБ, Надежда Николчева, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Стефанка Балева, председател на Сдружение на директорите в средното образование в РБългария, Милка Славчева, председател на Българската асоциация на частните училища.

Дневният ред на заседанието включваше обсъждане на правилата за организацията и дейността на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета, подписване на Анекс към Колективен трудов договор от 26 юни 2014 г. за системата на народната просвета относно изменение в чл. 34., ал. 2 т.2 от договора.

Беше представена и приета информация за разглежданите материали и изпълнението на взетите от Отрасловия съвет решения за периода 1 септември – 30 ноември 2014 г.

По време на заседанието бе дискутиран въпросът за недостига на средства в системата на училищното образование, както и търсенето на допълнително финансиране. Заместник-министър Ваня Кастрева увери партньорите, че екипът на Министерството на образованието и науката ще продължи да полага усилия за осигуряване на повече средства за образование и посочи като допълнителна възможност одобряването от Европейската комисия на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.