Училища

МОН ще преобразува четири колежа

Министерство на образованието и науката започва подготовка на документи по процедурата за преобразуване на четири колежа, предава пресцентърът на МОН.

Според постъпилите искания от ректори Колежът по телекомуникации и пощи – София трябва да стане Висше училище по телекомуникации и пощи – София, Международният колеж – Албена да се преобразува в специализирано частно Висше училище по мениджмънт – Варна.

Техническият колеж в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград да бъде Технически факултет, а Европейският колеж по икономика и управление – Пловдив да се проеобразува в специализирано частно Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

Постъпилите искания в МОН са въз основа на положително оценени проекти от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Съгласно Закона за висшето образование преобразуването на висши училища и техни основни звена става с актове на Народното събрание и на Министерския съвет на Република България.

Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 2, т. 1 в правомощията на министъра на образованието и науката е да направи предложение пред Министерския съвет за исканата промяна. Съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет изготвените проекти на нормативни  актове се съгласуват с останалите министри.

Съгласуването, във връзка с чл. 34, ал. 1 от цитирания правилник, се извършва в 10-дневен срок. След приключване на процедурата по съгласуване окончателните проекти се внасят в Министерския съвет. На база на прието решение Министерският съвет внася предложения за преобразуване в Народното събрание (НС). След разглеждане на тези предложения от съответните комисии в НС  следва да бъдат включени в работния график на Народното събрание.