Училища

МОН ще прави изненадващи проверки за ”мъртви души”

Зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева каза пред БНР, че образователното министерство ще се справя с фиктивно записаните ученици в училищата с политиката за ефективен контрол чрез изненадващи проверки на място.

Кастрева обясни, че на сайта на министерството могат да се подават сигнали за фиктивно обучаващи се ученици и допълни:

“Аз съм удовлетворена от обстоятелството, че вече 5-годишните трябва да бъдат обхванати от системата на образованието. Предучилищната подготовка е основата, над която се гради отношението към институцията училище. Без местната власт и кметовете обаче не можем да гарантираме дали имаме 100%-ово обхващане на децата”.

“Без Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето ние трудно бихме провели каквито и да било политики, свързани с реинтегриране на децата в образователната система”, добави още тя.