Училища

МОН ще помогне за ремонтите на училища в Ивайловград и с. Железно

Министерството на образованието и науката (МОН) ще подпомогне ремонтните дейности на СОУ „Христо Ботев“ в Ивайловград и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Железно, община Ивайловград.

В последните години материалната база в по-малките населени места беше неглижирана поради недостиг на бюджетни средства. Въпреки това ръководството на МОН е загрижено и прави всичко възможно да сведе до минимум контраста и разликите между център и периферия. Това е и ще бъде последователна политика на Министерството и в бъдеще, а не кампанийно действие.

Двете училища, нуждаещи се от ремонт, са средищни, а училището в с. Железно е защитено. В него се помещава и целодневна детска градина, обслужваща деца и от съседните села. Ремонтните дейности включват ремонта на покрива на училището в с. Железно и училищния двор и срутената ограда на училището в Ивайловград.

Необходимите средства за ремонтите са от икономии по бюджета на МОН. Това ще подобри и осигури безопасни и здравословни условия на учениците при провеждане на учебния процес и извънкласните занимания през новата учебна година.