Институции Ученици

МОН ще подкрепя дигитализацията и иновациите в училищата

50 млн. евро ще бъдат инвестирани в българското образование през следващите години за дигитализация, като ще се създаде облачна среда с отворени образователни ресурси. те ще могат да се ползват от всички.

Технологиите са съвременен инструмент, който позволява на децата да бъдат създатели, а не просто потребители на дигитални услуги. Това  съобщи зам.-министърът на образованието Деница Сачева на среща с обществеността  в Пазарджик, на която представи управленската програма на ГЕРБ в частта „Образование“.

Сачева подчерта, че образованието е универсален отговор на всички наши проблеми и затова е приоритет не само на нашето правителство, но и на цялата Европейска комисия, а обявената тема на срещата бе “Образование и мотивация на младите хора за повече знания и перспективи за развитието на България и Европа“.

Инициативата е част от събитията, включени в платформата на ГЕРБ за граждански диалог „Европа в нашия дом“., посочи министър Сачева. От голямо значение е децата да усвоят в училище умението непрекъснато да учат, защото житейският цикъл на една професия вече е много къс – около 10 години.В образователната  система ще бъдат инвестирани почти 2 млрд. 400 млн. лв.

От тях  1,3 млрд. лв. са за двойното увеличаване на учителските заплати, 700 милиона лева са предвидени за ремонти на училищната база, други 400 млн. са договорени по различни програми за подобряване на материалната база и дигитализацията на образованието.  Сред петте основни приоритета в сферата на образованието са и механизмът за включване на всяко българско дете в системата на образованието, а като отличник в региона беше посочена община Велинград, където в училище е върнат цял един клас.

Сред приоритетите е и възнаграждението на учителския труд. За първи път през тази година средната учителска е по-висока от средната заплата в страната. Отчита се повишено търсене на тази професия в т. ч. и сред студентите, които са избрали педагогическа специалност. Важна е и  работата с деца, които имат специфични образователни изисквания и нужди, както и работата с надарени деца.Иновативните училища е другото важно направление, което ще бъде развивано с приоритет.

По това направление ще бъдат реализирани няколко национални програми, включително с ИТ- сектора в България. Учителите ще могат да проведат 40 учебни часа в ИТ- компания,  където да работят и упражнят своите знания. Политиката на подкрепа на професионалното обучение също е приоритет на управляващите. Почти 2000 учебни плана са преработени с бизнеса и активно се работи в посока обновяване на професионалните гимназии не само като сграден фонд, но и като образователни ресурси.

Източник: monitor.bg