Мнения

МОН ще насърчава активното участие на български научни колективи в международни инициативи

Заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев увери участниците във форума на тема „Повишаване на ефективността на публичните инвестиции в българската наука: Оценка на резултатите и повишаване на качеството на научните изследвания“, че екипът на Министерството на образованието и науката ще се постарае с всички инструменти, с които държавата разполага, да насърчава активното участие на български научни колективи в международни инициативи.

Той изнесе презентация за мястото на България на фона на общата научно-изследователска активност в Европейския съюз и VII Рамкова програма.

Сравнителен анализ на сътрудничеството между Европа и Съединените щати в областта на научните изследвания и мобилността на учените направи Стефан Бъргманс, вицепрезидент, който отговаря за академичните и изследователските отношения в издателство „Елзевир“.

Сред лекторите на форума са д-р Марко Малгарини (ANVUR, Италия), г-жа Ивона Олариу (Министерство на националното образование, Румъния), проф. д.х.н. Владимир Димитров (БАН), д-р Йоханес Фербер и г-н Каталин Теохар (Елзевир).

Във форума участват ръководители на научни организации в България, които имат възможността да обменят идеи относно оценка на научната дейност и въздействието на резултатите върху обществото и икономиката, осигуряване на инфраструктура за информация и документация и научни публикации и пр.