Институции Ученици

МОН ще изплати стипендии за успех за 278 000 лв

Министерският съвет одобри 278 235 лева за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински, държавни и частни училища, съобщи МОН.

Програмата осигурява финансови стимули за ученици от VIII до XII клас, представили се успешно на национални и международни олимпиади, конкурси и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта. 184 275 лева се предоставят на 42 общини в страната. С тях ще бъдат осигурени стипендии за 241 ученици от общински училища, както и за 13 ученици с изявени дарби от частни училища. Стипендии ще получат и 94 ученици от държавни училища, за което са прехвърлени 92 340 лева по бюджета на Министерството на образованието и науката. Одобрен е и трансфер в размер на 1620 лева за Техническия университет в София, в чиято структура са Технологичното училище „Електронни системи“ в столицата и Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, които имат трима стипендианти.

Източник: МОН